Ta strona wykorzystuje cookies, sprawdź po co i dlaczego Rozumiem i akceptuje

Regulamin serwisu wycieczki.plO serwisie wycieczki.pl

Serwis wycieczki.pl jest turystyczną platformą rezerwacyjną zarządzaną przez firmę PIRO s. c. Bogumiła Wołowicz, Mariusz Galus z siedzibą w Szczecinie. W serwisie wycieczki.pl prezentowana jest oferta wyłącznie tych organizatorów turystyki, którzy są związani z Firmą umową. Za pośrednictwem serwisu jego użytkownicy mogą zapoznać się z ofertą turystyczną organizatorów oraz ją zarezerwować. Użytkownik w celu rezerwacji oferty może kontaktować się bezpośrednio z jej organizatorem, przy czym dane kontaktowe do organizatora są podane przy każdej ofercie. Użytkownik serwisu wycieczki.pl obsługiwany jest przez organizatora imprezy turystycznej, którą wybrał. Firma PIRO odpowiedzialna jest za poprawne działanie oraz funkcjonowanie serwisu wycieczki.pl.


Pojęcia

Firma - PIRO s. c. Bogumiła Wołowicz, Mariusz Galus z siedzibą w Szczecinie, właściciel i zarządzający serwisem wycieczki.pl.
Partner - organizator turystyki (touroperator) w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, związany z Firmą umową.
Użytkownik - korzystający z serwisu wycieczki.pl oraz rezerwujący ofertę Partnera.
Oferta - imprezy turystyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.


Oferta w serwisie wycieczki.pl

W serwisie wycieczki.pl prezentowana jest wyłącznie oferta turystyczna Partnerów Firmy. Każdą prezentowaną w serwisie wycieczki.pl ofertę Użytkownik może zarezerwować. Przy każdej ofercie podane są warunki uczestnictwa właściwe dla niej, określone przez jej organizatora. Warunki uczestnictwa w danej imprezie turystycznej określane są przez jej organizatora. Informacji o ofercie udzielają sami organizatorzy. Kontakt do organizatora danej imprezy wyświetlany jest po przejściu do opisu danej oferty.


Etapy rezerwacji

Spodobała się Tobie któraś z prezentowanych przez nas wycieczek i chcesz na nią pojechać? Nic prostszego. Kliknij pomarańczowy przycisk Rezerwuj, jeśli pasuje Tobie wybrany termin lub wybierz inny termin podany na na liście "Termin i ceny".

Krok 1 - Dane osobowe
Tutaj wpisz dane osoby zakładającej rezerwację oraz uczestników wycieczki. Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowych opcji, tutaj możesz je wybrać. Aby przejść do następnego kroku zapoznaj się z Warunkami uczestnictwa (zaznacz to "ptaszkiem") i kliknij pomarańczowy przycisk Zatwierdź.

Krok 2 - Potwierdzenie danych
Ten krok służy temu, abyś mógł się upewnić, czy wszystkie wprowadzone dane i wybrane przez Ciebie opcje są wprowadzone poprawnie. Jeśli tak, kliknij Rezerwuj, jeśli nie i chcesz coś poprawić, kliknij Cofnij.

Krok 3 - Rezerwacja
To już wszystko! Wycieczka zarezerwowana. W tym kroku zobaczysz wszystkie szczegóły dotyczące Twojej rezerwacji. Otrzymasz również e-mail z potwierdzeniem rezerwacji. Teraz wystarczy opłacić wycieczkę i na nią pojechać :) Jeśli chcesz sprawdzić szczegóły swojej rezerwacji skorzystaj z zakładki Moje rezerwacje.


Polityka prywatności - informacje o przetwarzaniu danych

W serwisie wycieczki.pl przetwarzane są dwojakiego rodzaju dane: anonimowe i osobowe.

Pierwszy rodzaj danych to anonimowe dane zbierane za pomocą plików cookie, Google Analytics oraz Facebook itp. Administratorem tych danych jest Firma PIRO s.c. Dzięki danym anonimowym serwis wycieczki.pl:

- prawidłowo funkcjonuje i poprawnie wyświetla ofertę organizatorów
- może dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika
- zapamiętuje preferencje Użytkownika
- opracowuje ogólne statystyki i prowadzi analizy dotyczące korzystania z serwisu
- NIE identyfikuje danych osobowych Użytkowników.

Dane zbierane za pomocą plików cookie są danymi tymczasowymi: wygasają automatycznie po pewnym czasie i w każdej chwili mogą być usunięte lub zablokowane przez Użytkownika.

Drugi rodzaj to dane osobowe podawane przez Użytkownika w procesie rezerwacji oferty.
Administratorem tych danych jest organizator rezerwowanej imprezy turystycznej.
Dane te wykorzystywane są w celu realizacji rezerwowanej imprezy turystycznej oraz chronione są połączeniem szyfrowanym protokołem ssl.

Wszystkie dane gromadzone w serwisie wycieczki.pl przetwarzane są w zgodzie z RODO -Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgromadzone w serwisie wycieczki.pl dane osobowe i nieosobowe nie będą przedmiotem sprzedaży lub wymiany.


Ochrona danych przy rezerwacji oferty: 

    1. Administratorem danych osobowych przekazywanych podczas rezerwacji oferty jest  organizator imprezy turystycznej.
    2. W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych należy kierować zapytania bezpośrednio do organizatora. 
    3. Dane Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia czynności przed jej zawarciem. Dane mogą być też przetwarzane na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie realizacji oferty organizatora.
    4. Odbiorcami danych osobowych będą: a) upoważnieni pracownicy Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; b) podmioty przetwarzające – którym zostaną zlecone czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  c) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania.
    5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
    6. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem do realizacji rezerwacji.
    7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
    8. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
    9. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    10. Użytkownik ma prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
    11. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) oraz przepisów krajowych.


Ochrona danych osobowych gdy Użytkownik korzysta z funkcji newsletter lub nawiąże kontakt poprzez formularz kontaktowy lub adres e-mail:  pomoc@wycieczki.pl

    1. W zakresie dotyczącym zarządzania serwisem wycieczki.pl oraz dotyczącym kontaktu z Użytkownikami serwisu – Administratorem danych osobowych jest firma PIRO s.c. Bogumiła Wołowicz, Mariusz Galus, ul. Małopolska 4/6; 71-513 Szczecin.
    2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przekazywania newslettera, na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1. lit. a RODO), do czasu złożenia przez Użytkownika rezygnacji lub cofnięcia zgody na przetwarzanie; 
    3. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika z serwisem wycieczki.pl, przez okres niezbędny do realizacji spraw, związanych z korespondencją mailową. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności; Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami;
    4. Odbiorcami danych osobowych są: a) upoważnieni pracownicy Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; b) podmioty przetwarzające – którym zostaną zlecone czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  c) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania.
    5. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem do: a) korzystania z funkcji newslettera i b) nawiązania kontaktu. 
    6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania (o ile przepisy szczególne nie wyłączają tego prawa); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 


Newsletter

W serwisie wycieczki.pl dostępna jest funkcja newsletter. Użytkownik serwisu może skorzystać z niej podając swój adres e-mail. Korzystanie z funkcji newslettter jest dobrowolne. W każdym momencie Użytkownik może zrezygnować z tej funkcji poprzez wypisanie się. Wypisania się z funkcji newsletter może dokonać poprzez kliknięcie linku w mailu wysłanym przez serwis wycieczki.pl lub poprzez telefoniczne lub mailowe zgłoszenie chęci usunięcia adresu e-mail wycieczki.pl


Postanowienia końcowe

Korzystając z serwisu wycieczki.pl Użytkownik akceptuje powyższy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez serwis wycieczki.pl zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wszelkie pytania dotyczące działania serwisu należy kierować na adres: pomoc@wycieczki.pl lub dzwoniąc pod numer 91 350 01 64 . Wszelkie pytania dotyczące oferty oraz jej rezerwacji należy kierować pod adresem odpowiedniego organizatora podanym przy ofercie. Zarządzający serwisem wycieczki.pl zastrzega sobie prawdo do zmiany regulaminu.

2024-07-18 03:34:25